Monday, 12 May 2008

ತಾಯಿ-ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಇನೊಂದು ಹೆಸರು

ನನ್ನ ಮಲಗಿಸಲು ನೀ ಕಳೆದ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು ,ನನ್ನ ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಮುತ್ತು , ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಲು ನೀ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಸ , ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನೀ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ , ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ದೊರೆಯದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ , ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಧಾರೆಯೆರದಿರುವ ತಾಯಿಯೇ ನಿನಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.
Happy Mothers Day!!!!

No comments: